Półkolonie

Naukowe półkolonie z programowaniem, robotyką i elektroniką

W okresie wakacji oraz ferii zimowych organizujemy dla dzieci szkół podstawowych całodzienne półkolonie (5-dniowe) oraz mini półkolonie (2,3-dniowe) z wyżywieniem.
Aby każde dziecko czuło się u nas komfortowo i bezpiecznie, półkolonie prowadzimy w naszej placówce. Grupa liczy maksymalnie 12 osób.
Dzieci mają do dyspozycji salkę wykładową z klimatyzatorem, wyposażoną w
laptopy oraz nowoczesny technologicznie sprzęt dydaktyczny do nauki robotyki, programowania i elektroniki , pomieszczenie do zabaw, szatnię oraz toaletę. Codziennie spędzamy czas na świeżym powietrzu bawiąc się na mini tyrolce, siłowni, na placach zabaw w parku, czy też na boisku szkolnym. W okresie letnim organizujemy wycieczki do ciekawych miejsc - na każdym turnusie w inne miejsce. Dzieci są cały dzień pod opieką 2 opiekunów z wyższym wykształceniem pedagogicznym.

U nas atmosfera jest iście domowa, gdyż nasze półkolonie organizujemy dla małych maks. 12-osobowych grup.
Nasze półkolonie kształtują umiejętność logicznego myślenia, analizowania i rozwiązywania problemów, rozbudzają i zaspokajają naturalną dziecięcą ciekawość poznawania świata i otaczających nas zjawisk, rozwijają kompetencje społeczne, integrują grupę, aktywizują twórcze myślenie oraz kreatywne działanie.

Legalny wypoczynek

Bezpieczeństwo dzieci jest dla nas bardzo ważne, dlatego co roku zgłaszamy nasz wypoczynek do Kuratorium Oświaty.
Tylko w przypadku zarejestrowanego wypoczynku, na który Kuratorium wydało zezwolenie pisemne mogą uzyskać Państwo zwrot kosztów w swoim zakładzie pracy.

Rodzicu bądź świadomy swoich praw i sprawdzaj legalność wypoczynu!

Wszyscy organizatorzy: szkoły, placówki edukacyjne, kluby osiedlowe, domy kultury, firmy etc. mają obowiązek zgłaszać wypoczynek podczas wakacji oraz ferii zimowych.

W bazie wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej można sprawdzać, czy wypoczynek, na którym jest Państwa dziecko jest legalny.
Poniżej podajemy stronę Ministerstwa:
https://wypoczynek.men.gov.pl/

W naszym przypadku należy wpisać EDUPARTNER Krzysztof Powaga, gdyż pod taką nazwą jest zarejestrowana nasza działalność edukacyjna.

 
   Pozwolenie wydane przez Kuratorium oznacza, że kwalifikacje kierownika wypoczynku, wychowawców, program oraz pozostałe warunki  określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) oraz przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) są przez nas spełnione.

Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji i ferii zimowych.

Każdy organizator powinien Wam okazać pozwolenie na organizowanie danego wypoczynku, jeśli takie posiada.

 ------------------------------------

ZAPISY: zapisy odbywają się za pomocą aplikacji QR Code lub drogą mailową dolinarobotow@gmail.com (szczegóły w zakładce Wakacje 2019)
 

REZYGNACJA
W przypadku zapisu na półkolonię/minipółkolonię (wypełnieniu karty uczestnika wypoczynku i dokonaniu wpłaty) rezygnacja  jest możliwa tylko pod warunkiem znalezienia przez uczestnika innej osoby na jego miejsce.

W przypadku zgłoszenia choroby dziecka w pierwszym dniu półkolonii/minipółkolonii udokumentowanej informacją od lekarza (z pieczęcią lekarza) w pierwszym dniu choroby możliwe będzie przeniesienie uczestnika na inny turnus, jeśli będzie wolne miejsce.

Jeśli nie będzie wolnego miejsca na danej półkolonii dziecko zostanie przeniesione na najbliższą półkolonię letnią.

 

 

 

Facebook