Półkolonie

INFORMACJE OGÓLNE 

Naukowe półkolonie z programowaniem, robotyką i elektroniką.
Od 2010 r. organizujemy w okresie wakacji i ferii zimowych całodzienne półkolonie (5-dniowe) z wyżywieniem dla dzieci szkół podstawowych.
Aby każde dziecko czuło się u nas komfortowo i bezpiecznie, półkolonie prowadzimy wyłącznie w naszym centrum edukacyjnym, nie wynajmujemy sal w szkołach, które kojarzą się dzieciom z przymusem uczenia się i często ze stresem.

Dzieci mają do dyspozycji salkę wykładową z klimatyzatorem w okresie letnim, wyposażoną w stanowiska z laptopami oraz z nowoczesnym technologicznie sprzętem dydaktycznym, pomieszczenie do zabaw, szatnię oraz toaletę.

U nas atmosfera jest iście domowa, gdyż nasze półkolonie organizujemy dla maksymalnie 12-osobowej grupy.
W tak małej grupie nauczyciel ma możliwość monitorować postępy każdego dziecka i pomagać mu na każdym etapie nauki programowania, robotyki, czy też elektroniki.
Dbamy również o zrównoważony rozwój dzieci, dlatego też naukę łączymy z zabawą i relaksem.

Codziennie spędzamy czas na świeżym powietrzu, bawiąc się na mini tyrolce, siłowni, na placach zabaw w parku, czy też boiskach sportowych.
W okresie letnim organizujemy wycieczki edukacyjne do ciekawych miejsc.

Z pełnym zaangażowaniem przekazujemy naszą wiedzę, wkładając w to całe serce, za co często słyszymy od rodziców słowa wdzięczności. Cieszymy się, że nasze wysiłki doceniają nasi najbardziej wymagający klienci - dzieci, którzy chętnie przychodzą na nasze zajęcia półkolonijne i niechętnie je opuszczają, dopytując się często, "czy jutro też tak będzie fajnie".

ROZWIJAMY u dzieci UMIEJĘTNOŚCI  niezbędne w XXI wieku.
Podczas naszych zajęć wakacyjnych dziecko uczy się logicznego i twórczego myślenia, rozpoznawania i rozwiązywania problemów, wyciągania wniosków i podejmowania decyzji.
Nawet najbardziej nieśmiali mogą stać się kapitanem drużyny, rozdzielać zadania, uczą się odwagi, nabywają umiejętności pracy w mniejszych i większych zespołach, przy akceptacji i zachęcie nauczyciela przekonują się, że stać ich na więcej, niż jak dotychczas uważali.

Nasze półkolonie rozwijają umiejętności manualne, wyobraźnię przestrzenną, umiejętności techniczne i programistyczne,
pomagają odkryć potencjał i zdolności Twojego dziecka.
U
miejętności nabyte podczas programowania (informatyczne podejście do rozwiązywania problemu) są przydatne na zajęciach z innych przedmiotów, jak i później w różnych zawodach, niekoniecznie informatycznych.

Nasze półkolonie motywują do kreatywnego myślenia i inspirują do działania - często w trakcie trwania turnusu dzieci przynoszą na warsztaty swoje konstrukcje robotyczne, które wykonały w domu, po powrocie z naszych zajęć lub chwalą się swoimi pomysłami programistycznymi.

NAUCZAMY POPRZEZ PRAKTYKĘ
Podobnie, jak na zajęciach rocznych, tak i na zajęciach wakacyjnych dbamy o to, aby nasi goście miło i pożytecznie spędzali czas podczas zajęć, zdobywali wiedzę z nauk ścisłych w praktyczny sposób, co jest ważną strategią zdobywania wiedzy i umiejętności. Częstą metodą stosowaną na naszych zajęciach jest metoda projektu, która sprzyja zdobywaniu
umiejętności i wiedzy oraz rozwoju motywacji wewnętrznej ucznia.
Metoda projektu to:
- łączenie treści edukacyjnych z różnych dziedzin
- łączenie praktyki, doświadczenia i teorii - połączenie omawianych tematów z życiem
- łączenie pracy indywidualnej i zespołowej
- rozwijanie umiejętności niezbędnych w XXI wieku.

 Nasze zajęcia przygotowują również do samodzielnej pracy w domu.

NASZE NARZĘDZIA PRACY

W naszej pracy, w zależności od rodzaju turnusu, stosujemy różnorodne środki i narzędzia dydaktyczne;

  • najlepszy na rynku i najwyższej jakości sprzęt: roboty edukacyjne serii Lego, które oferują nieograniczone możliwości konstrukcyjne i programistyczne
  • maszyny robotyczne wspomagające naukę programowania
  • klocki wspomagające naukę programowania
  • laptopy, tablety
  • zestawy Arduino
  • zestawy komponentów elektronicznych
  • materiały edukacyjne w formie prezentacji multimedialnych, instrukcji, zdjęć, filmików edukacyjnych, plansz, kart pracy
    i wiele innych

NASZA KADRA NAUCZYCIELSKA:
Nasza Kadra to wykwalifikowani nauczyciele z wyższym wykształceniem,
posiadający uprawnienia pedagogiczne do nauki dzieci, młodzieży oraz dorosłych
oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkołach publicznych, niepublicznych oraz instytucjach szkoleniowych.
Podczas zajęć na półkolonii nad bezpieczeństwem dzieci czuwa cały dzień 2 opiekunów.

PÓŁKOLONIE RZESZÓW LATO 2019

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z TEGOROCZNĄ OFERTĄ WAKACYJNĄ


 

Facebook