Opinia Kuratorium

O nas » Opinia Kuratorium

W pliku poniżej przedstawiamy pozytywną ocenę jednej z wielu kontroli. Kontrola została przeprowadzona na półkolonii przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie nr. NPR.5533.5.3.2016 w dniu 22.02.2016r., zawiera 9 stron.

Pozwolenie na organizowanie półkolonii wydane przez Kuratorium oznacza, że kwalifikacje kierownika wypoczynku, wychowawców, program oraz pozostałe warunki  określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452) oraz przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. poz. 1629) są przez nas spełnione.

Facebook