Python

Programowanie » Python

Matematyka w Python - nasi kursanci z klas 3 i 4 SP dzielnie programują i uczą się równocześnie matematyki.

Facebook