Zajęcia roczne

Robotyka  » Zajęcia roczne

                                                             Nauka może być łatwa i przyjemna.
                                                       My to udowadniamy na naszych zajęciach. 

                           Oferujemy Państwu pełną ścieżkę edukacyjną
                                      od przedszkola do politechniki.

    

 POZNAJCIE TAJEMNICZY ŚWIAT ROBOTÓW I ICH PROGRAMOWANIA

                          

 

ZAJĘCIA z Robotyki prowadzimy dla:

- Przedszkolaków (wiek 5 i 6 lat)
- Uczniów szkół podstawowych (klasy 1-8) 
- Uczniów szkół średnich
- Studentów

- Nauczycieli

SYSTEM NAUCZANIA:

Zajęcia prowadzone są w systemie rocznym (semestr zimowy i letni).
Nasz program zajęć zapewnia uczniom harmonijny rozwój poprzez stopniowe zdobywanie wiedzy na poszczególnych etapach zaawansowania począwszy od poziomu przedszkola, poprzez szkołę podstawową i gimnazjum, średnią, aż do poziomu akademickiego. 
 W NASZEJ OFERCIE mamy następujące rodzaje zajęć z ROBOTYKI:
  
1. Robotyka LEGO Mindstorms EV3 (nauka w systemie rocznym, 4 poziomy zaawansowania, łącznie 4 lata nauki, podział wiekowy wg. klas 1-3, 4-6, 7-8, grupy 8-10 osobowe w zależności od wieku)

Oferujemy unikalną formułę zajęć (2 rodzaje kursów):
1) Kurs Robotyka EV3 - budowanie i nauka programowania robotów oraz
2) Kurs Programowanie rozszerzone robotów

4 poziomy zaawansowania: Basic (podstawowy), Middle (średni), Master (wyższy) i Super Master - każdy z poziomów trwa 1 rok.

Kurs Robotyka EV3 - budowanie i nauka programowania robotów
     


Aby "przejść" na wyższy poziom należy ukończyć poziom niższy.

       W ciągu jednego modułu uczestnicy budują i programują robota. Każdy moduł poświęcony jest innemu robotowi oraz innym zagadnieniom (przekładnie zębate, moment obrotowy, echolokacja, masa, pomiar natężenia światła i inne).

              Uczestnicy poziomu podstawowego Basic poznają elementy zestawu klocków Lego Mindstorms EV3, ich działanie oraz zasady działania robotów. Na podstawie graficznych instrukcji budują proste konstrukcje robotyczne, rozbudowują je według własnych pomysłów, a następnie programują, poznając w ten sposób podstawowe elementy programowania. Na każdym etapie programowania testują działanie robota. Uczą się jak dobieranie różnych parametrów ma wpływ na działanie robota oraz w jaki sposób można "udoskonalać" swoją konstrukcję. Dzieci pracują w parach lub samodzielnie, mają do dyspozycji laptopy (każdy własnego) oraz zestaw klocków Lego Mindstorms EV3.

     Poziom średni Middle dedykowany jest osobom, które ukończyły poziom Basic i potrafią bez trudu programować podstawowe funkcje. Uczestnicy budują bardziej skomplikowane konstrukcje robotyczne z pomocą klocków Lego Mindstorms EV3 oraz poznają zaawansowane elementy  programowania. Wiedzę zdobytą na poziomie Basic utrwalają oraz poszerzają. Na każdym etapie programowania testują działanie robota. Uczą się również tworzenia grafiki i pisania tekstów w środowisku programistycznym, które "wgrywają" do robota". Poznają różne sposoby sterowania robotami: za pomocą kostki, pilota, czy też telefonu.

              Poziom wyższy Master przeznaczony jest dla osób, które ukończyły poziom Basic i Middle. Uczestnicy budują zaawansowane konstrukcyjnie roboty według własnych lub ustalonych reguł oraz  programują je po uprzednim omówieniu z nauczycielem. Utrwalają poznaną na poprzednich poziomach wiedzę, ucząc się wykorzystywać ją we własnych konstrukcjach. Programują różne funkcje dla robotów. Na każdym etapie programowania testują działanie robota. Poznają bardziej zaawansowane elementy programowania. Na każdym etapie "tworzenia" robota częstym elementem zajęć jest „burza mózgów”.

              Poziom Super Master  (po ukończeniu 3 niższych poziomów) - jest podsumowaniem poznanych na 3 pozostałych poziomach zaawansowania zagadnień. Uczestnicy budują roboty według wspólnie omówionego scenariusza, a następnie programują je. Na tym etapie kładziemy nacisk na algorytmikę i rozwijanie umiejętności samodzielnego programowania oraz rozwiązywania problemów.

Kurs Programowanie rozszerzone robotów
      
               

4 poziomy zaawansowania: Basic (podstawowy), Middle (średni), Master (wyższy) i Super Master - każdy z poziomów trwa 1 rok.

Zajęcia te są skierowane do osób, które uczęszczają na zajęcia Robotyki i chcą poszerzyć swą wiedzę w zakresie kodowania robotów Lego Mindstorms EV3. Uczestnicy zajęć programują zadania dla robota.


2. Robotyka warsztaty tematyczne - LEGO Mindstorms NXT 2.0/EV3 (do wyboru zajęcia pojedyncze, w systemie semestralnym lub rocznym)

Kurs Warsztaty tematyczne (budowanie + programowanie robotów)

Zajęcia te przeznaczone są dla osób, które uczęszczają na zajęcia roczne i chcą poszerzyć swą wiedzę.
Mogą w nich uczestniczyć również osoby, które zaczynają przygodę z robotyką i nie chcą kontynuować zajęć na wyższych poziomach - mogą zapisać się na pojedyncze warsztaty, na semestr lub na rok.
Warsztaty tematyczne z Robotyki to zajęcia poświęcone konkretnemu tematowi, np. Star Wars, Robozwierzaki, Humanoidy, Dinozaury i inne.
Zagadnienia z informatyki, matematyki, czy też mechaniki są podobne jak na zajęciach rocznych, lecz omawiane na innych konstrukcjach.

Szczegóły znajdziesz tutaj Znalezione obrazy dla zapytania: strzałka     Warsztaty tematyczne

3. ROBOTYKA  ARDUINO (nauka w systemie rocznym, 3 poziomy zaawansowania, 3 lata nauki,
klasa 4+)


   


Aby rozpocząć naukę na kursie Robotyka Arduino należy ukończyć kursy elektroniki:
Elektronika-Laboratorium i Elektronika- Arduino - łącznie 2 lata nauki:Ścieżka edukacyjna przedstawia się następująco:4. ROBOTY LEGO WEDO + SCRATCH (nauka w systemie rocznym, 3 poziomy zaawansowania, 3 lata nauki, klasy 1-3)

Kodujemy w dwóch środowiskach programistycznych.